Stabilny Poziom Ceny

Do podstawowych zadań Narodowego Banku Polskiego należy dbanie o utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Firma ta spełnia również takie funkcje, jak: emisja pieniądza, kontrola przestrzegania prawa bankowego oraz obsługa budżetu państwa. Do pozostałych zadań NBP należy prowadzenie działalności statystycznej oraz przeprowadzanie badań i analiz rynku finansowego. Jedna z analiz przeprowadzonych przez pracowników NBP dotyczy stopnia ubankowienia Polaków. Choć pojęcie wydaje się skomplikowane, tak naprawdę chodzi o pokazanie, ilu Polaków posiada konta osobiste.Lokaty terminowe

Zmiany poziomu wskaźnika ubankowienia w latach 2006-2012

Wyniki okazały się niezwykle interesujące. W 2006 roku, posiadanie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w banku zadeklarowało zaledwie 48 procent osób ankietowanych. Jednak już w 2009 roku wskaźnik ubankowienia Polaków osiągnął wartość 77 procent. Co ciekawe była to maksymalna wartość jaką do tej pory udało się osiągnąć. W 2009 roku bowiem wskaźnik ubankowienia całkowicie wyhamował i obecnie nadal 77 procent ankietowanych osób deklaruje, że posiada konto bankowe.

Wydaje się to o tyle dziwne, że w obecnie oferta banków, w zakresie rachunków osobistych jest naprawdę interesująca. Duża konkurencja na rynku powoduje, że koszty obsługi takich produktów znacznie się obniżyły. Bez trudu można założyć darmowe konto bankowe, bez żadnych ukrytych opłat i niekorzystnych klauzul.

Przedstawiony przez NBP raport pokazuje, że stopień ubankowienia Polaków zależy przede wszystkim od wykształcenia oraz wysokości osiąganych dochodów. Mniejsze znaczenie ma w tym wypadku wiek. Zaledwie 36 procent osób z wykształceniem podstawowym zadeklarowało, że posiada konto bankowe. Produkt taki posiada natomiast 90 procent Polaków z wyższym wykształceniem. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku zarobków. Wśród osób najgorzej zarabiających, posiadanie rachunku osobistego zadeklarowało 64 procent ankietowanych. Wśród najlepiej zarabiających, wskaźnik ubankowienia osiągnął wartość 90 procent – co potwierdza blog http://aerheads.co.uk.

Z powyższych danych można wysnuć wniosek, że poziom ubankowienia Polaków nie będzie wzrastał dopóki zarobki społeczeństwa nie wzrosną, a także nie poprawi się poziom wiedzy ekonomicznej i znajomości produktów finansowych. Choć obecnie dostępne są takie narzędzia jak ranking kont bankowych, który pomaga wybrać najlepszy produkt, to nie będą z niego korzystały osoby, które nie mają pieniędzy lub podstawowych umiejętności analizowania produktów finansowych.

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *